Generic selectors
Лише точна відповідність
Пошук у заголовках
Пошук у вмісті
Пошук у публікаціях
Пошук на сторінках
Фільтр за категоріями
Новини
Статті

Статті

Піраміда впровадження ERP

Нещодавно ERPNewz опублікували статтю, де порівняли модель впровадження ERP-системи з пірамідою потреб людини Абрагама Маслоу. На думку автора, створення моделі впровадження ERP на кшталт ієрархії людських потреб Маслоу – це основа успішних проектів реалізації ERP.

Піраміда впровадження ERP

А. Маслоу поділив потреби людини на 5 основних категорій: фізіологічні, потреба у безпеці, соціальні, потреба у повазі та потреба у самореалізації, та пояснив взаємозв’язок між ними. Задоволення потреб починається з нижчого і переходить до верхнього рівня. Ієрархія потреб і досі використовується як теорія, що пояснює мотивацію та поведінку людини.

Ця теорія стала поштовхом для створення піраміди впровадження ERP-системи. Компоненти ERP добре інтегровані та взаємопов’язані. Більшість з них знаходяться в горизонтальній ієрархії, однак, деякі вимагають і вертикального прогресу. Така структура нагадує піраміду. Зміст полягає в тому, що адаптація ERP та реалізація проекту практично неможливі, якщо переходити на вищий рівень без задоволення вимог нижчого.

На думку автора статті Кейті Слімов (Katie Slimov), піраміда впровадження ERP складається з шести рівнів, а саме:

Рівень 1. Концепції та стандарти впровадження ERP

Цей рівень є найнижчим та займає найбільше простору. Сюди не входить модуль або програма ERP, це підхід більшості компаній до філософії ERP. Серед компонентів першого рівня, які несуть основне навантаження, виділяють наступне:

 • Усі відділи у бізнесі мають знання про ERP та базові концепції;
 • Розподіл завдань в організації конкретний і визначений;
 • Розкриття поточних функцій, етапів процесу та потреб;
 • Наявність команди проекту та ключових користувачів для участі у перетворенні ERP.

Звичайно, всі перераховані вище компоненти не повинні бути ідеальними. Однак, очевидна слабкість або відсутність компонентів на першому рівні спричинить зриви реалізації проекту впровадження на наступних рівнях.

Рівень 2. Базові дані для впровадження ERP

Базові дані – це основні елементи, які забезпечують вхідні дані всіх компонентів системи. Базові дані, що необхідні для створення документів/записів у модулях ERP, є обов’язковими для ефективної роботи системи. Наприклад, для створення “Замовлення на придбання” в системі необхідні дані про матеріали, інформація про постачальника, ціна закупівлі тощо.

Базові дані про матеріали (сировина, напівфабрикат, промисловий матеріал тощо):

 • Базові дані замовника та постачальника;
 • Центри витрат;
 • Виробничі робочі центри;
 • Специфікації матеріалів (BOM);
 • Виробничі операції та маршрути;
 • Склад та зберігання на складі;
 • Ціни збуту та закупівлі.

Розробка, редагування та управління базовими даними є одними з найважливіших факторів успіху в ERP проектах. Базові дані, що їх розроблено неправильно або передано до системи у неповному обсязі, негативно вплинуть на роботу всіх інших модулів. Щоб твердо рухатися до наступних рівнів піраміди, базові дані повинні бути належним чином розроблені та керовані.

Рівень 3. Основні процеси при впровадженні ERP

На цьому рівні розпочинається робота модулів у системі ERP. Основними процесами є модулі в класичній структурі ERP. Для кожного модуля проводиться ідентифікація, адаптація, проектування процесів, введення в експлуатацію. Ці процеси забезпечуються добре розробленими базовими даними. Після цього етапу метою має бути досягнення переваг від впровадження ERP.

Прикладами основних процесів (модулів) є:

 • Управління продажами;
 • Управління закупівлями;
 • Бухгалтерський облік та фінанси;
 • Виробництво та планування;
 • Контроль якості;
 • Управління складом та запасами.

Рівень 4. Процеси верхнього рівня при впровадженні ERP

Етап визначення процесів верхнього рівня включає базові дані та розширені програми, які перебувають над основними процесами. До прикладів модулів, введених в експлуатацію на цьому етапі, можна віднести:

 • MRP – планування матеріальних ресурсів — розрахунок матеріальних потреб через систему, купівля, продаж, управління запасами;
 • Нормативна собівартість — розрахункові і прогнозовані витрати; специфікації матеріалів, закупівельні ціни, маршрутні операції, стандартний час, інформація про вартість одиничної роботи;
 • Оцінка постачальника — картки постачальника, замовлення на придбання, квитанції, процеси контролю якості вхідних даних та ін.

Рівень 5. Управлінський звіт у ERP

Управлінські звіти та додатки бізнес-аналітики, які є одними з найбільших переваг ERP-систем, знаходяться на рівні 5. Дані, створені усіма користувачами, виражаються у виді інтерпретованої інформації та зведених звітів. Звіти, необхідні для здійснення цієї трансформації, розробляються та надаються управлінським командам. Заявки на звітування можуть підтримуватися інструментами “Бізнес-аналітика”, щоб ERP мала “Систему підтримки прийняття рішень”.

Рівень 6. Постійне вдосконалення ERP

Ієрархія потреб Маслоу, про яку мова йшла на початку статті, є дійсною для окремих людей, а верхній етап визначається як самореалізація. В інституційній структурі це головний етап, на якому можна користуватися всіма перевагами ERP. Діяльність, що виконується на цьому рівні включає:

 • Контроль введених в експлуатацію процесів, дослідження вдосконалення процесів;
 • Контроль даних, що генеруються в системі ERP, та підвищення якості даних;
 • Введення в експлуатацію нових процесів та модулів;
 • Забезпечення постійних переваг від використання системи ERP;
 • Виявлення та виправлення дефектів на кожному етапі, як частина роботи по постійному вдосконаленню.

Отже, компанія, що планує проект впровадження ERP, або хоче більш ефективно використовувати існуючу ERP систему, може використовувати ці рівні, щоб чітко визначити свої цілі та стратегії, проводити оцінки та аналізи. Усунення недоліків на нижчих рівнях допомагає швидше підніматися на вищі.

Використання надійної ERP системи надає бізнесу безліч переваг. ERP забезпечує підвищення ефективності роботи за рахунок автоматизації збору даних, швидше вирішення проблем, прийняття кращих рішень, вдосконалення бізнес-процесів. Однак, щоб отримати всі ці переваги, необхідно працювати з досвідченими спеціалістами, які мають необхідні знання та багато років впроваджують ERP для забезпечення досягнення поставлених цілей кожного окремого підприємства, що автоматизується.

Оригінальна стаття: ‘ERP Pyramid Model’ for a Successful Project.

Схожі новини

Контакти

Юридична адреса: Україна, 61020, м. Харків, Григорівське шосе, 88

+38 (057) 781 62 28, +38 (057) 781 62 27

info@ifsukraine.com

Виникли питання? Надішліть нам повідомлення

Усі поля є обов'язковими для заповнення